Poišči pomoč

Kaj je normalno nihanje razpoloženja?

S čustvi in razpoloženji se odzivamo na dogodke iz zunanjega sveta in v nas samih. Čustva so kratkotrajni odzivi na dogodke. So duševni procesi ali stanja, ki odražajo človekov vrednostni odnos do zunanjega sveta ali samega sebe: veselje, strah, bes, jeza, navdušenje idr. Razpoloženja so dolgotrajnejša čustvena stanja in odzivi: tesnoba, razdražljivost, žalost, razočaranje, vzhičenje idr. Čustva in razpoloženja nam doživetja obarvajo. Odzivi s čustvi in razpoloženji so pri vsakem človeku nekoliko drugačni. Govorimo o čustvenem temperamentu, ki je značilnost vsakega posameznika in ga spremlja celo življenje.

Nihanje razpoloženja je zato nekaj vsakodnevnega, normalnega in pričakovanega. Nihanje razpoloženja je lahko začasno okrepljeno pri vsakem človeku:

  • pri otrocih in mladostnikih v t.i. »trmastem« obdobju;
  • če je človek lačen, neprespan, ima bolečine, se slabo počuti, skratka v kakršnem koli stresu.

O pretiranem nihanju razpoloženja govorimo takrat, kadar povzroča dodatne in nepotrebne težave. S pretiranim nihanjem razpoloženja se srečamo pri različnih duševnih motnjah:

  • stresne in prilagoditvene motnje,
  • posttravmatska stresna motnja,
  • hiperaktivnost z motnjo pozornosti,
  • mejna osebnostna motnja,
  • bipolarna motnja razpoloženja.