Poišči pomoč

Kaj naj človek stori sam?

  • Redno jemlje predpisana zdravila.
  • Opusti naj zlorabo psihoaktivnih snovi in se zdravi zaradi morebitne odvisnosti.
  • Se pouči o motnji in načinih njenega obvladovanja tako, da prepoznava zgodnje znake poslabšanja in
    ustrezno ukrepa brez odlašanja.
  • Oblikuje in neguje zdrave podporne medosebne odnose.
  • Ima zdrav in stabilen življenjski slog (zdrava prehrana, urejene spalne navade, telesna aktivnost).
  • Se nauči učinkovito obvladovati strese in sproti rešuje probleme.
  • Zamenja poklic oziroma delovno mesto (ni priporočljivo zelo stresno in delo ponoči).

SVOJCI
Podpora s strani svojcev je ključnega pomena že pri postavitvi diagnoze. Svojci so ključni, ko človeka spodbujajo pri okrevanju v času depresije in ga podpirajo pri držanju dogovorov pri maniji, da življenje ne uide z vajeti. Ker svojci nosijo zelo veliko breme je pomembno, da se poučijo o naravi motnje in ustreznem odzivanju.