Poišči pomoč

Pridružene motnje

Pridružene motnje pri bipolarni motnji razpoloženja so bolj pravilo kot izjema. Pridružene motnje prispevajo k pozni diagnozi, saj zabrišejo klinično sliko. Pridružene motnje tudi pomembno prispevajo k zgodnji umrljivosti.

Najpogosteje se pojavijo naslednje pridružene motnje:

  • anksiozne motnje,
  • zloraba oziroma odvisnost od alkohola, pomirjeval, marihuane in drugih drog (heroin, kokain, amfetamini, ekstazi, LSD),
  • sladkorna bolezen.

Nezdravljena bipolarna motnja skrajša pričakovano življenjsko dobo za vsaj 20 let. Zgodnja umrljivost je posledica samomorilnega vedenja, nesreč, nezdravega življenjskega sloga in zlorabe oziroma odvisnosti od psihoaktivnih snovi.

Pri ljudeh, ki zlorabljajo in so odvisni od psihoaktivnih snovi je pričakovati slabše sodelovanje v zdravljenju (pogostejše opuščanje jemanja zdravil) in bolj stresno življenje. Zloraba in odvisnost od alkohola in drugih psihoaktivnih snovi slabšajo potek zdravljenja, saj bo epizod več, dlje bodo trajale in bodo bolj izrazite.