Poišči pomoč

Vrste bipolarnih motenj razpoloženja

Glede na obdobja spremenjenega razpoloženja ločimo več vrst bipolarne motnje razpoloženja:

  • Bipolarna motnja tip I (manija ali mešana epizoda) – izmenjujejo se obdobja manije in hude depresije, lahko se razvije mešana slika;
  • Bipolarna motnja tip II (hipomanija in depresija) – izmenjujejo se obdobja hipomanije in depresije ne pa tudi manije;
  • Ciklotimija (hipomanija in blaga depresija) – izmenjujejo se obdobja hipomanije in blage depresije, pri čemer ni nobeno tako dolgo oz. tako hudo, da bi lahko dejali, da gre za pravo bipolarno motnjo, vendar pa se slednja iz nje lahko razvije.

Posebej ločimo organsko pogojeno bipolarno motnjo razpoloženja za katero je značilno, da se je nihanje razpoloženja prvič pojavi po poškodbi možganov.

Bipolarna motnja razpoloženja je pogosta duševna motnja:
Tip I – do 1 % populacije
Tip II – do 3 % populacije
Ciklotimija – do 5 % populacije

Bipolarna motnja tipa I je nekoliko pogostejša pri moških, tip II in ciklotimija pa pri ženskah. Nekatere osebe utrpijo štiri ali več epizod manije in depresije v enem letu. Taka oblika bolezni se imenuje bipolarna motnja s hitrim menjavanjem faz (hitrokrožna oblika). Pogostejša je pri ženskah (razmerje je 2 : 1) in je verjetno povezana s premajhnim delovanjem ščitnice, vključuje 15 – 20 % vseh oseb z bipolarno motnjo razpoloženja. Še pri manjšem odstotku ljudi pa se pojavita izjemno hitro menjavanje epizod in večja pogostost posameznih epizod.