Poišči pomoč

Vzroki za nastanek depresije (tveganja, sprožilci in vzdrževalci depresije)

DEJAVNIKI, KI OSEBO NAPRAVIJO BOLJ DOVZETNO ZA RAZVOJ DEPRESIJE

Prisotni so veliko prej, preden se depresivna motnja razvije. To lahko ponazorimo tudi z utežjo, ki je obešena pod jadrnico in se je oseba ne zaveda.

DEDNOST: pridobljena nagnjenost, na primer depresija pri krvnih sorodnikih v več kolenih;

OSEBNOSTNE ZNAČILNOSTI: pretirana zaskrbljenost, nizko samovrednotenje, neustrezna samopodoba, perfekcionizem, občutljivost na kritiko, negativizem, pretirana samokritičnost, nagnjenost k stresnemu odzivanju, pesimizem;

IZKUŠNJE IZ DRUŽINE: zgodnje negativne izkušnje v otroštvu in mladosti npr. izpostavljenost nevarnosti, nasilju, travmatična izkušnja, življenje z depresivno osebo;

KRONIČNE TELESNE BOLEZNI: diabetes, kardiovaskularne motnje, odvisnost od alkohola, zdravil in/ali drog, bolečina.

SPROŽILCI ZA NASTANEK DEPRESIJE

Prisotni so tik pred nastankom depresije in jih lahko ponazorimo z bremenom (tempirano bombo), ki nenadoma pade na jadrnico ali se postopoma nalaga nanjo ter povzroči njeno potopitev pod gladino.

NEPRIJETNI DOGODKI v službi, v domačem okolju: smrt bližnjega, izguba zaposlitve, bolezen bližnjega, razpad partnerske zveze, vojna, naravne katastrofe;

ZDRAVSTVENE TEŽAVE: rak, sladkorna bolezen, bolezni srca, ki prinesejo velike spremembe v življenjski slog in vrsto negotovosti;

NEKATERE ŽIVLJENJSKE OKOLIŠČINE: porod, dolgotrajne obremenilne situacije, diete (pomanjkanje omega 3 maščobnih kislin).

DEJAVNIKI, KI VZDRŽUJEJO DEPRESIJO

Včasih so enaki dejavnikom, ki človeka napravijo dovzetnejšega za razvoj depresije, in dejavnikom, ki depresijo sprožijo. Dodatno pa se pridružijo še neprijetnosti, ki nastanejo zaradi depresije same, ko oseba slabše rešuje težave in se težje znajde. Ponazorimo jih z dodatno utežjo, ki obteži jadrnico, da se le malo dvigne, vendar še ne na površino vodne gladine.

Sproži depresijo Vzdržuje depresijo  

Izguba službe

Brezposelnost (sram in umikanje v samoto)

 
Izguba partnerja

Osamljenost

 

Upokojitev

Osamljenost

 

Težave v službi

Strah pred izgubo službe

 

Postavitev diagnoze resne bolezni

Neprijetno zdravljenje

 

Bolezen družinskega člana

Skrb za družinskega člana

 

Družinski član zapade v droge, je odvisen od iger na srečo.

Neprijetni dogodki, pomanjkanje denarnih sredstev