Vzroki za nastanek depresije

Depresija lahko prizadene vsakogar, ne glede na starost, spol, poklic, izobrazbo ali družbeni položaj. Vzroki za nastanek depresije so različni, prepletajo se OSEBNOSTNI in dejavniki OKOLJA, ki se pa razlikujejo od posameznika do posameznika. Dejavnike lahko razdelimo v tri skupine:

  1. Dejavniki, ki človeka napravijo bolj dovzetnega za depresijo (npr. dednost, izkušnje iz družine, osebnostne lastnosti).
  2. Dejavniki, ki depresijo sprožijo (npr. neprijeten življenjski dogodek, hud stres).
  3. Dejavniki, ki depresijo vzdržujejo (neprijetnosti, ki nastanejo zaradi depresije same npr. osamljenost, brezposelnost).

Pri depresiji ne moremo izpostaviti zgolj enega samega vzroka, pač pa lahko prepoznamo kompleksen preplet bioloških in psihosocialnih dejavnikov. Raziskave, opravljene na družinah in dvojčkih, nakazujejo, da imajo domala vse motnje razpoloženja tudi genetsko osnovo. Za depresijo zboli od 10 do 30 % bolnikovih sorodnikov v prvem kolenu. Vendar to, kar podedujemo, ni depresija, pač pa večja dovzetnost
za njen razvoj.