Poišči pomoč

Samoocena znanja in veščin za spoprijemanje s stresom

Navodilo:

1. Vzemite list papirja.

2. Narišite razpredelnico (ali pa jo spodaj kopirate, prilepite v Word in izpolnite tam; lahko jo natisnite tudi iz priloge).

3. Ocenite svojo raven spoprijemanja s stresom tako, da vpišete v tabelo ustrezne kratice, za katere menite, da veljajo za vas v posameznih kategorijah znanja in veščin (Z – Začetna raven; N – Napredna raven; E – Ekspertna raven).

Področje znanja in veščin Znanje

(Z, N, E)

Veščine

(Z, N, E)

Zavedam se stresa pri sebi in drugih.

 

 

Vem, kako se stres kaže pri meni in drugih.

 

 

Ločim, na kaj imam vpliv in na kaj nimam vpliva.

 

 

Stresni odziv mine sam po sebi in ga znam pospešiti.

 

 

Pasti, ki jih prinaša stres.