Poišči pomoč

Uvod

V učilnici izpostavljamo pet področij znanja in veščin, ki so pomembne za odpornost na stres. Namreč, več znanja in veščin povečuje odpornost na stres!

Prvič – Zavedanje stresa pri sebi in drugih. Stres je nekaj najbolj normalnega in pričakovanega in sledi vsem spremembam v našem življenju. Vse, kar spremeni naše ravnovesje, predstavlja stres. Tudi prijetne stvari so stresne. Vsak zmore prenesti določeno količino stresa in bolj ko smo vešči soočanja, več stresa prenesemo.

Drugič – Pri vsakem človeku se stres kaže nekoliko drugače. Pomembno je prepoznati svoje lastne odzive in iz njih ugotovili, kako močno smo v stresu. Pomembno je tudi pri ljudeh okoli nas prepoznati, ali so pod stresom.

Tretjič – Ločevanje vzrokov stresa, na tiste, na katere imamo vpliv, in tiste, na katere nimamo vpliva, je ključno. Na določene razloge stresa imamo vpliv in svoja prizadevanja velja usmeriti v preprečevanje vzrokov negativnega stresa. Pri pozitivnem stresu pa velja načrtovati posamezne dogodke, ki ga prinašajo. Tudi če je pozitivnega stresa preveč, nam ne koristi. Kadar ocenimo, da na okoliščine, ki povzročajo stres, nimamo vpliva, pa se velja nanje prilagoditi oziroma stresni odziv ublažiti.

Četrtič – Znanje, da stresni odziv mine sam po sebi, in veščine, s katerimi lahko umiritev pospešimo, so ključni za soočanje s stresom.

Petič – Obvezno moramo poznati pasti, ki jih prinaša obvladovanje stresa. Pasti izhajajo tako iz slabega kot iz dobrega obvladovanja stresa.