Osebnostne motnje

 

 

dr. Mojca Zvezdana Dernovšek1, dr. Lilijana Šprah2, Luka Agrež3, Anja Ibrčič4, dr. Barbara Vogrinec Švigelj1, Anela Klemenc Bešo2, Dino Manzoni2 

1Inštitut Karakter; 2Družbenomedicinski inštitut, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 3Društvo Projekt človek, 4Društvo Altra