Vsebina učilnice

 

1. Kontekst duševnega zdravja in osebnostnih značilnosti

  1.1 Kam se na spektru duševnega zdravja uvrščajo osebnostne motnje?

2. Osebnost

  2.1 Najstarejše tipologije temperamenta

3. Dimenzionalno pojmovanje osebnostnih lastnosti

  3.1 Model velikih pet temeljnih dimenzij osebnosti

4. Osebnostne motnje

  4.1 Odstopanja v mišljenju, čustvovanju, vedenju in odnosih

5. Razvrščanje osebnostnih motenj po različnih sistemih – predstavitev starega in novega sistema

  5.1 Nova psihiatrična klasifikacija osebnostnih motenj podrobneje

6. Mejna osebnostna motnja (MOM)

7. Narcistična osebnostna motnja (NOM)

8. Psihopatska/antisocialna osebnostna motnja (AOM)

9. Histrionična osebnostna motnja (HOM)

10. Anankastična/obsesivno-kompulzivna osebnostna motnja (OKOM)

11. Izogibajoča osebnostna motnja (IOM)

12. Odvisnostna osebnostna motnja (OOM)

13. Paranoidna osebnostna motnja (POM)

14. Shizoidna osebnostna motnja (SDOM)

15. Shizotipska osebnostna motnja (STOM)

16. Medosebni odnosi

  16.1 Primeri odnosov

17. Odnos do sebe in odnos do drugih

  17.1 Primeri komunikacije v različnih odnosih

18. Kaj pričakovati od razumevanja vzrokov nastanka osebnostnih motenj

19. Biološki in psihološki razlogi za nastanek osebnostnih motenj

20. Teorija navezanosti

  20.1 Kakovost odnosa za navezovanje

21. Izogibajoč stil navezanosti

22. Ambivalenten stil navezanosti

23. Dezorganiziran stil navezanosti

24. Varen stil navezanosti

25. Sociološki vidik razlogov za nastanek osebnostnih motenj

26. Osebnostne motnje v družbenem kontekstu

  26.1 Družbene strukture

27. Osebnostne motnje v družinskem kontekstu

  27.1 Družinske strukture

28. Klinično-psihološka in psihiatrična obravnava osebnostnih in pridruženih motenj

  28.1 Psihološki testi

29. Nadaljnja obravnava pri psihiatru

  29.1 Najpogostejše duševne motnje, ki so pridružene osebnostnim motnjam

30. Različni psihoterapevtski pristopi

31. Oblike psihoterapije

  31.1 Kaj v psihoterapiji deluje in kako?

32. Psihoterapija osebnostnih motenj

33. Priporočila za svojce/bližnje osebe z izkušnjo osebnostne motnje

34. Kakšen zaplet lahko pričakujemo pri mejni osebnostni motnji

  34.1 Kaj je priporočljivo storiti in kaj se odsvetuje

35. Kakšen zaplet se pričakuje pri narcistični osebnostni motnji

  35.1 Kaj je priporočljivo storiti in kaj se odsvetuje

36. Kakšen zaplet se pričakuje pri psihopatski/antisocialni osebnostni motnji

  36.1 Kaj je priporočljivo storiti in kaj se odsvetuje

37. Kakšen zaplet se pričakuje pri histrionični osebnostni motnji

  37.1 Kaj je priporočljivo storiti in kaj se odsvetuje

38. Kakšen zaplet se pričakuje pri anankastični/obsesivno-kompulzivni osebnostni motnji

  38.1 Kaj je priporočljivo storiti in kaj se odsvetuje

39. Kakšen zaplet se pričakuje pri izogibajoči osebnostni motnji

  39.1 Kaj je priporočljivo storiti in kaj se odsvetuje

40. Kakšen zaplet se pričakuje pri odvisnostni osebnostni motnji

  40.1 Kaj je priporočljivo storiti in kaj se odsvetuje

41. Kakšen zaplet se pričakuje pri paranoidni osebnostni motnji

  41.1 Kaj je priporočljivo storiti in kaj se odsvetuje

42. Kakšen zaplet se pričakuje pri shizoidni osebnostni motnji

  42.1 Kaj je priporočljivo storiti in kaj se odsvetuje

43. Kakšen zaplet se pričakuje pri shizotipski osebnostni motnji

  43.1 Kaj je priporočljivo storiti in kaj se odsvetuje

44. Zgodba o Mileni

45. Priporočeno branje in past branja in iskanja informacij

  45.1 Želim izvedeti več

46. Čestitamo! Prišli ste do konca virtualne učilnice O OSEBNOSTNIH MOTNJAH.