Iščete strokovnjaka za pomoč v duševni stiski?

V iskalniku pomoči lahko poiščete stike različnih strokovnjakov (psihologi, psihiatri in pedopsihiatri, psihoterapevti, socialni delavci), ki so vam na voljo v vašem kraju oz. regiji bivanja.

Poišči pomoč

Podrobno iskanje

Ars Aurora, Psihološka in pedagoška svetovalnica, Tatjana Verbnik Dobnikar, s.p.

Murkova ulica 13
1000 Ljubljana

041 653 744

tatjana.verbnik@guest.arnes.si

https://www.linkedin.com/in/tatjana-verbnik-dobnikar-9a66553a/

PSIHOTERAPEVT

Odrasli: Brez koncesije

Otroci in mladostniki: Brez koncesije

mag. Tatjana Verbnik Dobnikar, univ. dipl. soc. ped.

PSIHOTERAPEVT

Psihoterapevtske smeri:

geštalt psihoterapija

Brst psihologija, psihoterapija in izobraževanje, Kaja Strniša s.p.

Parmova ulica 14
1000 Ljubljana

068 182 817

info@brstpsihologija.si

https://www.brstpsihologija.si/

PSIHOLOG, PSIHOTERAPEVT

Odrasli: Brez koncesije

Branka Strniša, univ. dipl. psih.

PSIHOLOG, PSIHOTERAPEVT

Psihoterapevtske smeri:

vedenjsko kognitivna psihoterapija

Center za duševno zdravje odraslih (Služba psihohigiensko psihiatrične dejavnosti), Zdravstveni dom Maribor

Sodna ulica 13
2000 Maribor

02 22 86 239

https://www.zd-mb.si/Storitve/Enote/Splo%C5%A1no-zdravstveno-varstvo/Slu%C5%BEba-psihohigiensko-psihiatri%C4%8Dne-dejavnosti

PSIHOLOG, PSIHIATER

Odrasli: Ima koncesijo

Center za duševno zdravje odraslih, Zdravstveni dom Celje

Kersnikova ulica 1a
3000 Celje

03 54 34 445

cdzo@zd-celje.si

https://www.zd-celje.si/si/osnovno-zdravstvo/2830-center-za-dusevno-zdravje-odraslih-cdzo

PSIHOLOG, PSIHIATER

Odrasli: Ima koncesijo

Center za duševno zdravje odraslih, Zdravstveni dom Domžale

Kamniška cesta 19c
1230 Domžale

01 72 45 141

cdzo@zd-domzale.si

https://www.zd-domzale.si/ambulante-in-oddelki/ambulante/center-za-dusevno-zdravje-odraslih

PSIHOLOG, PSIHIATER

Odrasli: Ima koncesijo