Poišči pomoč

Trajanje zdravljenja bipolarne motnje razpoloženja

Po zmanjšanju težav zaradi manije in depresije, osebe z bipolarno motnjo nikakor ne smejo opustiti zdravil. Zdravljenje manije, hipomanije, mešane slike ali depresije v okviru bipolarne motnje poteka v treh fazah:

  • prva fazo predstavlja akutno zdravljenje, ko so simptomi zelo očitni;
  • sledi faza nadaljevalnega zdravljenja, ki traja lahko do enega leta;
  • sledi preprečevanje novih epizod.

Redki pacienti prejemajo ves čas zdravljenja samo eno in isto zdravilo.

Glede trajanja zdravljenja ni omejitve. To pomeni, da psihiater ne sme predlagati prenehanja jemanja zdravil. Najpogosteje se zgodi, da odločitev glede prenehanja jemanja zdravil sprejme oseba z bipolarno motnjo razpoloženja sama, celo brez posveta s psihiatrom. Včasih se to zgodi v obdobju prvih simptomov in znakov manije, ko človeka mine strah pred novo epizodi in je popolnoma prepričan, da že vse ve in zna o bipolarni motnji razpoloženja in da zdravil ne potrebuje več. Drugi najpogostejši razlog za opustitev zdravil pa je dolgotrajno stabilno razpoloženje.

Velja si zapomniti, da je vsako zmanjševanje ali ukinitev zdravljenja z zdravili lahko uvod v novo obdobje manije ali depresije. Zato v času opuščanja zdravil ni dobro opustiti pregledov pri psihiatru. Dobro je imeti načrt ukrepanja v primeru poslabšanja. V ta načrt se vključi svojce.