Poišči pomoč

Depresija pri otrocih in mladostnikih

Depresija lahko nastopi v vseh življenjskih obdobjih. Če je včasih veljalo, da se depresija lahko pojavlja le pri odraslih, danes vemo, da so lahko tudi otroci in mladostniki depresivni. Vendar se depresija pri njih pogosto spregleda, saj so njeni znaki drugačni kot pri odraslih, nekatere znake pa lahko zamenjamo z običajnim spremenljivim vedenjem mladostnika.

RAZŠIRJENOST DEPRESIJE PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH:

Otroci pred puberteto: 1 - 2 % (pri fantih in dekletih enako pogosta).
Mladostniki: 5 % (dvakrat pogostejša pri dekletih).
Pogosteje se pojavlja pri posameznikih, ki imajo hiperaktivnost z motnjo pozornosti, in pri tistih, ki trpijo za obsesivno kompulzivno motnjo, motnjami hranjenja ter pri kroničnih boleznih.
Nemalokrat se pojavi tudi pri otrocih in mladostnikih, ki so žrtve nasilja.

NAJBOLJ POGOSTI ZNAKI DEPRESIVNOSTI PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH:

 • izguba veselja in motivacije,
 • žalost in občutek brezupa,
 • utrujenost in pomanjkanje energije,
 • težave s koncentracijo,
 • jokavost,
 • razdražljivost in jeza,
 • umik od prijateljev in družine,
 • občutek ničvrednosti in krivde,
 • nezainteresiranost za aktivnosti, ki so jih prej veselile,
 • spremembe v vzorcih hranjenja in spanja,
 • razmišljanje o smrti ali samomoru.

Na te znake moramo biti posebno pozorni, predvsem če trajajo dlje časa.

Depresija ima lahko za otroke in mladostnike hude in dolgotrajne posledice, zato je zelo pomembno, da se jo čim prej prepozna in zdravi. Če se ne zdravi, lahko preide depresija v kronično obliko, pripelje do motenj hranjenja, neredko pa tudi do samopoškodbenega vedenja in do drugih oblik tveganih vedenj, kot so zloraba drog in alkohola, neprilagojena hitrost vožnje, nevarni spolni odnosi, razmišljanja tudi o samomoru itd.

IZRAŽANJE SIMPTOMOV DEPRESIJE V RAZLIČNIH RAZVOJNIH OBDOBJIH

Predšolski otrok Otrok v šoli Mladostniki

Razdražljivost (izpadi trme)

Razdražljivost (se prepira zaradi majhnih stvari)

Razdražljivost (sovražnost, bes, hitro frustriran)

Apatičnost, jokavost

Apatičnost

Psihosomatske pritožbe

Samotolaženje

Izguba veselja, živahnosti, tonusa

Povečana apetit in teža

Umik od igre, vrstnikov

Psihosomatske pritožbe

Hiper / hiposomnija

Zastoj v telesnem razvoju

Šolski neuspeh (se ne zbere, ne zanima ga)

Šolski neuspeh (nezbranost, malo energije in interesa)

 

Umik od vrstnikov, zdolgočasenost

Občutljivost na zavrnitev in kritiko

 

 

Opuščanje dejavnosti

 

 

Negativne misli

 

 

Misli na samomor