Poišči pomoč

Kako ločiti depresijo pri mladostniku od običajnih kriz v odraščanju?

Krize v odraščanju se rade pokažejo s spremenljivim razpoloženjem mladostnika. Mladostništvo (adolescenca) je razvojno obdobje med otroštvom in odraslostjo, ki se začne s puberteto in hitrim telesnim razvojem. Za to obdobje so značilne številne hormonske spremembe in dozorevanje živčevja, kar se kaže z značilnimi nihanji razpoloženja in čustvenimi izbruhi. Hkrati poteka tudi zahteven psihični razvoj, proces osamosvajanja, iskanja lastne identitete, ko se mladostniki sprašujejo, kdo so, kakšni so, kaj želijo postati. Začnejo iskati svoje mesto med vrstniki, med katerimi se učijo komunikacije, postavljanja zase, novih vlog v življenju. Vse to je pogosto povezano s tesnobo, žalostjo in potrtostjo, kar so lahko tudi znaki depresivnosti. Zato je včasih težko ločiti med depresijo in normalnimi nihanji razpoloženja mladostnika.

V kolikor se mladostnik sploh ne razveseli, je nenehno potrt in vse bolj tone v nemoč, je pomembno pomisliti tudi na možnost depresije!

Znak depresije pri mladostniku so lahko tudi različne bolečine, npr. glavoboli ali bolečine v želodcu, za katere ne odkrijemo telesnih vzrokov. Depresivni mladostniki so lahko preplavljeni z občutkom ničvrednosti, zaradi česar so izjemno ranljivi pri vsaki kritiki ali zavrnitvi. Pogoste so motnje koncentracije, pomanjkanje energije in pretirana utrujenost, kar se lahko kaže s padcem šolskega uspeha. Stvari, ki so jih prej veselile, jih ne veselijo več, niso motivirani za aktivnosti, začnejo se umikati v osamo. Nekateri se zatekajo v računalniške igrice ali na internet, kar še poveča njihovo socialno izolacijo, osamljenost pa poslabša depresijo. Depresivni mladostniki se pogosto zatekajo v zlorabo alkohola ali drugih substanc, saj si s tem skušajo olajšati svoje trpljenje. Vendar zloraba substanc le poslabša depresijo.

Mladostniki, ki so hudo depresivni, lahko začnejo razmišljati tudi o samomoru. Samomor je eden vodilnih vzrokov smrti pri mladostnikih. Statistike beležijo pri depresivnih mladostnikih en uspel samomor na sto poskusov samomora. Pri 60 % mladostnikov z depresijo se pojavijo misli na smrt, 30 % mladostnikov z depresijo poskuša narediti samomor.