Poišči pomoč

Izpolnili ste razpredelnico. Kaj pa zdaj?

1. Poglejte, kje so največja razhajanja med ocenami znanja in veščin! Če nekaj vemo, pa ne delamo tako, kot menimo, da je prav, si povečujemo stres in si škodimo.

2. Čas je za akcijo. Izkoreninimo vse Z-je! Lotimo se pridobivanja znanj in veščin za soočanje s stresom!

Področje znanja in veščin Znanje

(Z, N, E)

Veščine

(Z, N, E)

Zavedam se stresa pri sebi in drugih.

N

N

Vem, kako se stres kaže pri meni in drugih.

Z

Z

Ločim, na kaj imam vpliv in na kaj nimam vpliva.

Z

N

Stresni odziv mine sam po sebi in ga znam pospešiti.

N

Z

Pasti, ki jih prinaša stres.

Z

Z