Poišči pomoč

Od oktobra 2018 do junija 2019 v krajih SV Slovenije izvajamo brezplačne delavnice o prepoznavanju in rešitvah težav, povezanih s stresom, depresijo, anksioznimi in drugimi duševnimi motnjami.

Kaj so motnje razpoloženja? Kako se razvijejo? Kako jih prepoznati? Kako prispevati k zmanjšanju stigme? Kako zdraviti motnje razpoloženja? Kam in h komu po pomoč? Kaj lahko naredite sami?

Na delavnicah priznani strokovnjaki na razumljiv način odgovarjajo na zgornja vprašanja. Udeleženci pridobijo ogromno znanja o motnjah razpoloženja, kot so depresija, tesnobnost (panični napadi) in bipolarna motnja razpoloženja.

Na delavnicah so dobrodošli vsi, ki se soočajo s tovrstnimi težavami, njihovi bližnji, kot tudi strokovni delavci ter predstavniki organizacij, ki se pri svojem delu srečujejo z osebami z motnjami razpoloženja, in ne nazadnje tudi vsi, ki jih tovrstna tematika zanima.

Predstavitveni video delavnice OMRA

Mnenja udeležencev

 

Rešitve obstajajo, in prej ko spregovorimo o težavah, hitreje in bolj učinkovito jih lahko rešimo. Prijavite se, se vidimo!