Zanimivosti o stigmi in iskanju pomoči

Ljudje s težavami v duševnem zdravju so bili od nekdaj izpostavljeni predsodkom in diskriminaciji. To je tudi eden od bolj pogostih razlogov, da v Evropi približno polovica ljudi, ki potrebuje zdravljenje svojih težav v duševnem zdravju, ne išče nikakršne strokovne pomoči. Vas zanima ali so predsodki, stereotipi in negativna stališča tudi del vašega življenja in ali tudi vas ovirajo, da bi poiskali pomoč v primeru, da bi imeli težave z duševnim zdravjem? Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in si pogledate rezultat.

Stigma in sovplivanje starosti in narodnostne/rasne pripadnosti

Študija v ZDA, ki je vključila tako belopolte kot temnopolte ljudi, je pokazala visoko raven stigme med starimi ljudmi z diagnozo depresije, saj jih veliko ni bilo vključenih v noben program zdravljen...

Preberite več —›

Stigmatizacija duševnih težav pri mladih

Gotovo ni pretirana ocena, da je stigma, ki spremlja težave v duševnem zdravju, bolje raziskana med odraslimi kot pa med otroki in mladostniki. Spoznanj o stigmi med odraslimi ne moremo preprosto pren...

Preberite več —›

Starostniki, stigma in diskriminacija

Pregledi raziskav na globalni ravni v zadnjih tridesetih letih sporočajo, da se mnogi strokovnjaki na področju duševnega zdravja ogibajo dela s starostniki, da se jim zdi psihoterapija z njimi pogosto...

Preberite več —›

Stigma med prosilci za azil in begunci

Na Škotskem so z metodo ciljnih skupin izvedli obsežno raziskavo med prosilci za azil in begunci, bilo jih je sto ena iz sedemnajstih različnih držav. Spraševali so jih o njihovih pogledih na stigmo, ...

Preberite več —›

Stigma bipolarne motnje

Ljudje, ki imajo izkušnjo bipolarne motnje, so še posebej ranljivi za doživljanje stigme in samostigme, saj je ta motnja praviloma kronična in doživljenjska, njene simptome pa pogosto slabo razumejo t...

Preberite več —›

Terapevtska govorica onkraj psihoterapije

Za sodobno, tako imenovano zahodno družbo, je značilno tudi nenehno osredotočanje na posameznika. O tem med drugim priča preplavljenost družbenih omrežij z vsebinami, ki nas spodbujajo, da na primer p...

Preberite več —›

Diagnoza shizofrenije in stigma

Shizofrenija je ena najbolj nerazumljenih duševnih motenj, ki se jo pogosto zamenjuje z drugimi stanji, z njo pa povezujejo mite, ki ljudi z diagnozo shizofrenije ponavadi razvrednotijo. Tako kot so n...

Preberite več —›

Stigma in psihosocialni model duševnega zdravja

Nedavni pregled raziskav o kampanjah, katerih poslanstvo je zmanjšati stigmo na področju duševnega zdravja, se je osredotočil na njihove učinke glede na njihovo prevladujoče razumevanje vzrokov za tež...

Preberite več —›

Stigma in biomedicinski model duševnega zdravja

Nedavna raziskava v ZDA je obravnavala vprašanje, kako so biomedicinske oznake in obravnave duševnih težav povezane z mnenji in stališči javnosti do ljudi z diagnozami duševnih motenj. Biomedicinsko o...

Preberite več —›

Psihiatrično izrazoslovje in stigma

V splošni javnosti se za omalovaževanje in diskreditiranje drugih ljudi ali določenih družbenih razmer vse bolj uporablja psihiatrično izrazoslovje. Tipični primeri so: psiho (izpeljanka iz izraza psi...

Preberite več —›