Zanimivosti o stigmi in iskanju pomoči

Ljudje s težavami v duševnem zdravju so bili od nekdaj izpostavljeni predsodkom in diskriminaciji. To je tudi eden od bolj pogostih razlogov, da v Evropi približno polovica ljudi, ki potrebuje zdravljenje svojih težav v duševnem zdravju, ne išče nikakršne strokovne pomoči. Vas zanima ali so predsodki, stereotipi in negativna stališča tudi del vašega življenja in ali tudi vas ovirajo, da bi poiskali pomoč v primeru, da bi imeli težave z duševnim zdravjem? Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in si pogledate rezultat.

Stigma pri otrocih in mladostnikih

Raziskave po svetu kažejo, da ima od 10 do 20 odstotkov otrok in mladostnikov, starih od pet do 18 let, težave v duševnem zdravju. Vendar jih manj kot tretjina poišče pomoč. Stigmatizirajo jih tako vr...

Preberite več —›

Strukturna stigma. Večglava pošast?

Kdo ne pozna legende o starogrški pošasti hidri? Ko ji odsekaš eno glavo, ji nemudoma zrasteta dve novi, ko ji odsekaš novi glavi, ji takoj zraste še več glav... S prispodobo o večglavi hidri raziskov...

Preberite več —›

Stigma pri zdravstvenem varstvu

Številni ljudje s težavami v duševnem zdravju so v zdravstvenem sistemu deležni primerne pomoči in obravnave, ki jo zagotavljajo predani zdravstveni delavci. A vendar izkušnje bolnikov in njihovih svo...

Preberite več —›

Paradoks samostigme

Čeprav večina raziskav potrjuje, da se ljudje s težavami v duševnem zdravju zavedajo, da obstaja javna stigma, kljub temu ugotavljajo, da se lahko različno odzivajo na stigmatizirajočo okolico. Ta raz...

Preberite več —›

Dobrohotna stigma

Prepričanje, da človek s težavami v duševnem zdravju nujno potrebuje dobrohotno avtoriteto, ki sprejema odločitve namesto njega, saj da sam ne zmore popolnoma obvladovati vsakdanjih življenjske zahtev...

Preberite več —›

Stigma po asociaciji ali povezavi

Tudi ljudje, ki sami nimajo težav v duševnem zdravju, so lahko podvrženi družbenemu razvrednotenju zato ker živijo, delajo ali imajo kakršne koli druge družbene odnose ali povezave s človekom ali skup...

Preberite več —›

Trdoživost stigme

Doživljanje psihiatrične zaznamovanosti oz. stigme je prisotno tudi potem, ko ljudje s težavami v duševnem zdravju okrevajo. To je pokazala odmevna etnografska raziskava »Shizofrenija in izkušnja kult...

Preberite več —›