Zanimivosti o stigmi in iskanju pomoči

Ljudje s težavami v duševnem zdravju so bili od nekdaj izpostavljeni predsodkom in diskriminaciji. To je tudi eden od bolj pogostih razlogov, da v Evropi približno polovica ljudi, ki potrebuje zdravljenje svojih težav v duševnem zdravju, ne išče nikakršne strokovne pomoči. Vas zanima ali so predsodki, stereotipi in negativna stališča tudi del vašega življenja in ali tudi vas ovirajo, da bi poiskali pomoč v primeru, da bi imeli težave z duševnim zdravjem? Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in si pogledate rezultat.

Strukturna stigma. Večglava pošast?

Kdo ne pozna legende o starogrški pošasti hidri? Ko ji odsekaš eno glavo, ji nemudoma zrasteta dve novi, ko ji odsekaš novi glavi, ji takoj zraste še več glav... S prispodobo o večglavi hidri raziskov...

Preberite več —›

Stigma pri zdravstvenem varstvu

Številni ljudje s težavami v duševnem zdravju so v zdravstvenem sistemu deležni primerne pomoči in obravnave, ki jo zagotavljajo predani zdravstveni delavci. A vendar izkušnje bolnikov in njihovih svo...

Preberite več —›

Paradoks samostigme

Čeprav večina raziskav potrjuje, da se ljudje s težavami v duševnem zdravju zavedajo, da obstaja javna stigma, kljub temu ugotavljajo, da se lahko različno odzivajo na stigmatizirajočo okolico. Ta raz...

Preberite več —›

Dobrohotna stigma

Prepričanje, da človek s težavami v duševnem zdravju nujno potrebuje dobrohotno avtoriteto, ki sprejema odločitve namesto njega, saj da sam ne zmore popolnoma obvladovati vsakdanjih življenjske zahtev...

Preberite več —›

Stigma po asociaciji ali povezavi

Tudi ljudje, ki sami nimajo težav v duševnem zdravju, so lahko podvrženi družbenemu razvrednotenju zato ker živijo, delajo ali imajo kakršne koli druge družbene odnose ali povezave s človekom ali skup...

Preberite več —›

Stigma pri otrocih in mladostnikih

Raziskave po svetu kažejo, da ima od 10 do 20 odstotkov otrok in mladostnikov, starih od pet do 18 let, težave v duševnem zdravju. Vendar jih manj kot tretjina poišče pomoč. Stigmatizirajo jih tako vr...

Preberite več —›

Stigma in spol

Raziskave potrjujejo, da ženske v primerjavi z moškimi večkrat in lažje poiščejo pomoč za čustvene težave. Eden od razlogov je verjetno ta, da moški zaznavajo večjo stigmo, povezano z iskanjem strokov...

Preberite več —›

Moč stigme

Stigmo, povezano z duševnimi boleznimi in iskanjem pomoči, v številnih raziskavah po svetu najpogosteje navajajo kot dejavnik tveganja, ki zniža verjetnost, da bo oseba poiskala strokovno pomoč, kljub...

Preberite več —›

Lahko prenesem stigmo nase?

Ne samo, da so ljudje, ki imajo težave v duševnem zdravju pogosto izpostavljeni predsodkom in izobčenju okolice, temveč podobne stvari doživljajo tudi tisti, ki poiščejo strokovno obravnavo za svoje d...

Preberite več —›

Stigma pomeni ...

Ali ste vedeli, da je pri starih Grkih in Rimljanih stigma pomenila sramotno znamenje, ki so ga vtisnili ali vžgali pobeglim sužnjem ali hudodelcem? Izhaja namreč iz grške besede stígma, stígmatos, ki...

Preberite več —›