Zanimivosti o stigmi in iskanju pomoči

Ljudje s težavami v duševnem zdravju so bili od nekdaj izpostavljeni predsodkom in diskriminaciji. To je tudi eden od bolj pogostih razlogov, da v Evropi približno polovica ljudi, ki potrebuje zdravljenje svojih težav v duševnem zdravju, ne išče nikakršne strokovne pomoči. Vas zanima ali so predsodki, stereotipi in negativna stališča tudi del vašega življenja in ali tudi vas ovirajo, da bi poiskali pomoč v primeru, da bi imeli težave z duševnim zdravjem? Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in si pogledate rezultat.

Stigma kot moč

V Združenem kraljestvu je v desetletju varčevalnih ukrepov (ki pa so se zgodili tudi marsikje drugje po svetu) prišlo tudi do večanja vrzeli med bogatimi in revnimi. V času izbruha novega koronavirusa...

Preberite več —›

Odnos psihiatri - pacienti

Zdravstveno oskrbo duševnih motenj lahko razumemo kot asimetrično okolje, kjer zdravniki psihiatri kot nosilci moči odvzamejo moč ljudem z živeto izkušnjo duševne motnje. Vendar si pri tem ne bi smeli...

Preberite več —›

Stigma in diagnoza duševne motnje

Strokovnjaki in strokovnjakinje na področju duševnega zdravja za opredelitev vrste in intenzivnosti duševne motnje uporabljajo diagnostična merila, s katerimi si pomagajo, ko opisujejo ne le simptome ...

Preberite več —›

Dvojna stigma: gluhota in duševna motnja

Gluhi ljudje se v vsakodnevnem življenju srečujejo s stigmo, predsodki in diskriminacijo; po nekaterih raziskavah je stopnja pojavnosti težav v duševnem zdravju pri njih celo dvakrat večja kot med t. ...

Preberite več —›

Stigma in mejna osebnostna motnja

Stigmatizacija težav v duševnem zdravju s strani zdravstvenih delavcev in drugih strokovnjakov in strokovnjakinj je lahko pomembna ovira za iskanje in nudenje primerne pomoči. Oseba s težavami v dušev...

Preberite več —›

Stigma v skupnostih begunk in beguncev

Raziskave kažejo, da je iskanje pomoči v primeru težav v duševnem zdravju med begunci in begunkami praviloma slabše kot med t. i. večinskim prebivalstvom, četudi so med njimi bolj prisotne nekatere du...

Preberite več —›

Migracije in stigma med epidemijo COVID-19

Ko govorimo o stigmatizaciji okuženih z virusom COVID-19, imamo v mislih različne oblike izključevanj ljudi, ki izhajajo iz strahu pred potencialnimi nosilci in prenašalci bolezni. Tako se denimo o mi...

Preberite več —›

Iskanje pomoči pri migrantkah in migrantih

Raziskave poudarjajo, da migrantke in migranti manj pogosto uporabljajo službe na področju duševnega zdravja, kot pa to velja za preostalo prebivalstvo, in zato domnevno izkazujejo večjo pogostost tež...

Preberite več —›

Trdoživost stigme

Doživljanje psihiatrične zaznamovanosti oz. stigme je prisotno tudi potem, ko ljudje s težavami v duševnem zdravju okrevajo. To je pokazala odmevna etnografska raziskava »Shizofrenija in izkušnja kult...

Preberite več —›

Strukturna stigma. Večglava pošast?

Kdo ne pozna legende o starogrški pošasti hidri? Ko ji odsekaš eno glavo, ji nemudoma zrasteta dve novi, ko ji odsekaš novi glavi, ji takoj zraste še več glav... S prispodobo o večglavi hidri raziskov...

Preberite več —›