Zanimivosti o stigmi in iskanju pomoči

Ljudje s težavami v duševnem zdravju so bili od nekdaj izpostavljeni predsodkom in diskriminaciji. To je tudi eden od bolj pogostih razlogov, da v Evropi približno polovica ljudi, ki potrebuje zdravljenje svojih težav v duševnem zdravju, ne išče nikakršne strokovne pomoči. Vas zanima ali so predsodki, stereotipi in negativna stališča tudi del vašega življenja in ali tudi vas ovirajo, da bi poiskali pomoč v primeru, da bi imeli težave z duševnim zdravjem? Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in si pogledate rezultat.

Stigma in diagnoza duševne motnje

Strokovnjaki in strokovnjakinje na področju duševnega zdravja za opredelitev vrste in intenzivnosti duševne motnje uporabljajo diagnostična merila, s katerimi si pomagajo, ko opisujejo ne le simptome ...

Preberite več —›

Dvojna stigma: gluhota in duševna motnja

Gluhi ljudje se v vsakodnevnem življenju srečujejo s stigmo, predsodki in diskriminacijo; po nekaterih raziskavah je stopnja pojavnosti težav v duševnem zdravju pri njih celo dvakrat večja kot med t. ...

Preberite več —›

Stigma in mejna osebnostna motnja

Stigmatizacija težav v duševnem zdravju s strani zdravstvenih delavcev in drugih strokovnjakov in strokovnjakinj je lahko pomembna ovira za iskanje in nudenje primerne pomoči. Oseba s težavami v dušev...

Preberite več —›

Stigma v skupnostih begunk in beguncev

Raziskave kažejo, da je iskanje pomoči v primeru težav v duševnem zdravju med begunci in begunkami praviloma slabše kot med t. i. večinskim prebivalstvom, četudi so med njimi bolj prisotne nekatere du...

Preberite več —›

Migracije in stigma med epidemijo COVID-19

Ko govorimo o stigmatizaciji okuženih z virusom COVID-19, imamo v mislih različne oblike izključevanj ljudi, ki izhajajo iz strahu pred potencialnimi nosilci in prenašalci bolezni. Tako se denimo o mi...

Preberite več —›

Iskanje pomoči pri migrantkah in migrantih

Raziskave poudarjajo, da migrantke in migranti manj pogosto uporabljajo službe na področju duševnega zdravja, kot pa to velja za preostalo prebivalstvo, in zato domnevno izkazujejo večjo pogostost tež...

Preberite več —›

Stigma in spol

Raziskave potrjujejo, da ženske v primerjavi z moškimi večkrat in lažje poiščejo pomoč za čustvene težave. Eden od razlogov je verjetno ta, da moški zaznavajo večjo stigmo, povezano z iskanjem strokov...

Preberite več —›

Moč stigme

Stigmo, povezano z duševnimi boleznimi in iskanjem pomoči, v številnih raziskavah po svetu najpogosteje navajajo kot dejavnik tveganja, ki zniža verjetnost, da bo oseba poiskala strokovno pomoč, kljub...

Preberite več —›

Lahko prenesem stigmo nase?

Ne samo, da so ljudje, ki imajo težave v duševnem zdravju pogosto izpostavljeni predsodkom in izobčenju okolice, temveč podobne stvari doživljajo tudi tisti, ki poiščejo strokovno obravnavo za svoje d...

Preberite več —›

Stigma pomeni ...

Ali ste vedeli, da je pri starih Grkih in Rimljanih stigma pomenila sramotno znamenje, ki so ga vtisnili ali vžgali pobeglim sužnjem ali hudodelcem? Izhaja namreč iz grške besede stígma, stígmatos, ki...

Preberite več —›