Zanimivosti o stigmi in iskanju pomoči

Ljudje s težavami v duševnem zdravju so bili od nekdaj izpostavljeni predsodkom in diskriminaciji. To je tudi eden od bolj pogostih razlogov, da v Evropi približno polovica ljudi, ki potrebuje zdravljenje svojih težav v duševnem zdravju, ne išče nikakršne strokovne pomoči. Vas zanima ali so predsodki, stereotipi in negativna stališča tudi del vašega življenja in ali tudi vas ovirajo, da bi poiskali pomoč v primeru, da bi imeli težave z duševnim zdravjem? Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in si pogledate rezultat.

Kako pomembna je vrstniška podpora

Vrstniško podporo bi lahko opisali kot medsebojno podporo strokovnjakov, ki imajo podobno izkušnjo. Gre torej za vzajemno podporo, ki si jo nudijo ljudje z lastnimi izkušnjami duševnih stisk. Pri tem ...

Preberite več —›

Stigma nevidne bolezni

Ko opazujemo množico ljudi, zelo hitro opazimo osebe, ki izstopajo po videzu. Med njimi se pogosto znajdejo tudi invalidi. Pri nas vzbudijo občutke empatije, začnemo se spraševati, kaj se jim je zgodi...

Preberite več —›

Šibkost volje in vztrajnost stigme

Pogosto ljudje koga kritizirajo, da ima šibko voljo. V tem kritiziranju, ki je pravzaprav stigmatiziranje (pripisovanje slabe, družbeno nesprejemljive lastnosti), se izraz šibka volja uporablja v širš...

Preberite več —›

Razkritje nevidne bolezni

Razkritje skrite bolezni, kot je tudi duševna motnja, je tvegano in ranljivo dejanje. Osebe morajo same povedati drugim, da so bolne in morajo legitimirati svojo bolno identiteto, saj so redko tudi vi...

Preberite več —›

Stigma, sram in krivda

Vse več raziskav ugotavlja, da je samostigma eden najpogostejših razlogov, da ljudje s težavami v duševnem zdravju ne iščejo strokovne pomoči, se počutijo manjvredni, drugačni od »normalnih« ljudi (»n...

Preberite več —›

Stigma v skupnosti Romov

Čeprav so Romi ena od najštevilčnejših etničnih manjšin v Evropi, se soočajo z vztrajno diskriminacijo in socialno izključenostjo. Med njimi se pojavlja tveganje za pojav težav v duševnem zdravju zara...

Preberite več —›

Rasizem, kulturne razlike in terapevtski odnos

Neenakosti v zdravju, ki so med drugim posledica rasizma v okviru zdravstvenih in drugih institucij, je pandemija COVID-19 še poglobila. Pripadniki in pripadnice etničnih manjšin že v splošnem pravilo...

Preberite več —›

Stigma, travma in migracija

Različne psihološke travme, zlasti tiste, ki so del zgodnjega otroštva, so eden od pomembnih dejavnikov tveganja za pojav težav v duševnem zdravju. Travma je pogosto tudi del migracijske izkušnje, zla...

Preberite več —›

LGBTQ+ skupine in stigma

V zadnjih desetletjih je prišlo do sprememb glede splošnega družbenega sprejemanja LGBTQ+ (lezbične, gej, biseksualne in transseksualne osebe) prebivalstva. Raziskave, ki obravnavajo njihov dostop do ...

Preberite več —›

Etnične manjšine in stigma

Nedavna raziskava (2012) med pripadniki in pripadnicami treh najbolj številčnih etničnih manjšin na Škotskem (kitajska, pakistanska in indijska) je med drugim preučevala stigmo v primeru težav v dušev...

Preberite več —›