Zanimivosti o duševnih motnjah

Svetovna zdravstvena organizacija je že leta 1948 opredelila zdravje kot stanje telesnega, duševnega in socialnega blagostanja in ne le odsotnost bolezni ali invalidnosti in s tem opozorila, da je tudi duševnost za naše zdravje zelo pomembna. Pomanjkljivost te definicije je, da zdravje opredeli kot stanje, ki je lahko ali samo dobro ali samo slabo.

Danes vemo, da zdravje ni nekaj statičnega, temveč je proces stalnega vzpostavljanja dinamičnega ravnovesja med izboljšanim ali poslabšanim počutjem, ki se nenehno spreminja. Sodobna definicija zdravja je mnogo širša in ga opredeljuje kot splošno vrednoto in temeljni vir za kakovostno življenje slehernega posameznika in skupnosti kot celote.

Današnja definicija zdravja torej sporoča: Zdravje ni samo želeno stanje telesnega, duševnega in socialnega blagostanja brez bolezni in invalidnosti, temveč je stalno vzpostavljanje dinamičnega ravnovesja telesnih, duševnih, čustvenih, duhovnih, osebnih in socialnih prvin, ki omogoča posamezniku in skupnosti opravljati biološke, socialne in poklicne funkcije, obenem pa preprečuje bolezen, onemoglost in prezgodnjo smrt.

Poenostavljeno povedano to pomeni, da si za zdravje prizadevamo zato, da bi bolje živeli.

Terapevtski psi

Terapevtski psi sodelujejo s svojimi skrbniki v različnih okoljih zdravstvenega varstva, izobraževanja in v drugih okoljih človeške skupnosti. Tako na primer v šolah poslušajo mlade bralce, v sodnih d...

Preberite več —›

Empatija

Empatija označuje zmožnost zavedanja in razumevanja notranjega stanja drugega. Empatija nam omogoča, da imamo posluh za to, kako se drugi počuti ali o čem razmišlja. Hkrati nam omogoča, da razumemo nj...

Preberite več —›

Zakaj smo ljubosumni?

I called my love false love; but what said he then?           [Sem rekla, da vara, pa ljubi je djal, (...) If I court moe women, you'll couch with moe men.          če jaz imam druge, bo tebi drug pra...

Preberite več —›

Obrambni mehanizmi

Obrambni mehanizmi so nezavedni psihološki mehanizmi, ki zmanjšujejo anksioznost zaradi nesprejemljivih ali potencialno ogrožajočih zaznav. So psihološke strategije, ki jih avtomatično uporabi naša po...

Preberite več —›

Hormonsko ravnovesje in duševno zdravje

Najnovejše raziskave potrjujejo, da je večina težav v duševnem zdravju v veliki meri lahko posledica medsebojnega učinkovanja vsaj treh dejavnikov:

Preberite več —›

Kaj pomeni sreča v sodobni družbi?

Razprave o sreči najdemo že v antiki. Najbolj znana je Aristotelova obravnava pojma »evdajmonija« v Nikomahovi etiki. Ta pojem, ki je eden od osrednjih pojmov Aristotelove etike vrlin, se navadno prev...

Preberite več —›

Sreča in zdravje

Revija Psihološka znanost (Psychological Science), ki je vodilna revija mednarodne znanstvene organizacije Združenje za psihološko znanost (Association for Psychological Science), je leta 2020 objavil...

Preberite več —›

Manipulativno vedenje

Z manipulativnim vedenjem v odnosih vplivamo na mišljenje, čutenje in ravnanje drugih ljudi, da bi posredno dosegli svoj zastavljeni cilj. Manipulativno vedenje vključuje prikrivanje resnice, laganje,...

Preberite več —›

Osamljenost

Povsod v razvitem svetu, tudi pri nas v Sloveniji, je vedno več osamljenih ljudi. Osamljenost je tako ena glavnih težav sodobnega časa. Izbruh novega koronavirusa oziroma omejitve za zajezitev njegove...

Preberite več —›

Vpliv hišnih živali na duševno počutje

Vpliv živali na zdravje človeka so pričeli preučevati konec prejšnjega stoletja, ko so se pojavili prvi dokazi, da hišne živali pozitivno vplivajo na lastnikovo duševno in telesno zdravje (Blenkuš, 20...

Preberite več —›