Zanimivosti o duševnih motnjah

Svetovna zdravstvena organizacija je že leta 1948 opredelila zdravje kot stanje telesnega, duševnega in socialnega blagostanja in ne le odsotnost bolezni ali invalidnosti in s tem opozorila, da je tudi duševnost za naše zdravje zelo pomembna. Pomanjkljivost te definicije je, da zdravje opredeli kot stanje, ki je lahko ali samo dobro ali samo slabo.

Danes vemo, da zdravje ni nekaj statičnega, temveč je proces stalnega vzpostavljanja dinamičnega ravnovesja med izboljšanim ali poslabšanim počutjem, ki se nenehno spreminja. Sodobna definicija zdravja je mnogo širša in ga opredeljuje kot splošno vrednoto in temeljni vir za kakovostno življenje slehernega posameznika in skupnosti kot celote.

Današnja definicija zdravja torej sporoča: Zdravje ni samo želeno stanje telesnega, duševnega in socialnega blagostanja brez bolezni in invalidnosti, temveč je stalno vzpostavljanje dinamičnega ravnovesja telesnih, duševnih, čustvenih, duhovnih, osebnih in socialnih prvin, ki omogoča posamezniku in skupnosti opravljati biološke, socialne in poklicne funkcije, obenem pa preprečuje bolezen, onemoglost in prezgodnjo smrt.

Poenostavljeno povedano to pomeni, da si za zdravje prizadevamo zato, da bi bolje živeli.

Umetniška nadarjenost in ustvarjalnost ter motnje razpoloženja

Znana je izjava Lorda Byrona: »Z nami umetniki je nekaj narobe.«

Preberite več —›

Premagovanje vzponov in padcev v življenju

1. Priznajmo si, da ima življenje vzpone in padce ter da je to običajen del človeškega izkustva.

Preberite več —›

Duševnost in delovanje možganov

Razumevanje duševnosti in duševnih motenj je zanimivo področje za številne vede in razlagalne sisteme. Pomembno je, da poznamo tudi povezanost med duševnostjo, motnjami in delovanjem možganov. Možgans...

Preberite več —›

Nekaj usmeritev pri zdravljenju duševnih motenj

O zdravljenju duševnih motenj je napisanega že veliko. Tukaj bomo zato posredovali nekaj najbolj splošnih usmeritev, kako prebirati strokovno literaturo in kako si ustvariti ustrezno stališče.

Preberite več —›

Zdravljenje z antidepresivi – da ali ne?

Pri vseh zdravilih, ki jih zdravniki predpisujejo za zdravljenje najrazličnejših zdravstvenih težav, kot prvo pravilo velja, da mora biti njihova korist večja od škode. O čem govorimo? Zdravila imajo ...

Preberite več —›

Medijska stigmatizacija duševnih motenj

Portreti oseb z duševno motnjo se pogosto pojavljajo v filmski produkciji. Prisotni so tako primeri pozitivnega kot tudi primeri negativnega portretiranja. Med prve bi lahko uvrstili na primer filme, ...

Preberite več —›

Duševno zdravje

Sodobne definicije duševnega zdravja so različne. Ena od njih upošteva dognanja s področja razvoja posameznika v odnosu z drugimi ljudmi. Svoje ravnanje moramo ves čas prilagajati ravnanju oseb, ki so...

Preberite več —›

Duševne motnje

Duševne motnje so zelo pogoste, saj strokovnjaki ocenjujejo, da ima približno tretjina družin člana, ki ima težave v duševnem zdravju. Strokovnjaki na področju duševnega zdravja nenehno doživljamo, da...

Preberite več —›