Zanimivosti o duševnih motnjah

Svetovna zdravstvena organizacija je že leta 1948 opredelila zdravje kot stanje telesnega, duševnega in socialnega blagostanja in ne le odsotnost bolezni ali invalidnosti in s tem opozorila, da je tudi duševnost za naše zdravje zelo pomembna. Pomanjkljivost te definicije je, da zdravje opredeli kot stanje, ki je lahko ali samo dobro ali samo slabo.

Danes vemo, da zdravje ni nekaj statičnega, temveč je proces stalnega vzpostavljanja dinamičnega ravnovesja med izboljšanim ali poslabšanim počutjem, ki se nenehno spreminja. Sodobna definicija zdravja je mnogo širša in ga opredeljuje kot splošno vrednoto in temeljni vir za kakovostno življenje slehernega posameznika in skupnosti kot celote.

Današnja definicija zdravja torej sporoča: Zdravje ni samo želeno stanje telesnega, duševnega in socialnega blagostanja brez bolezni in invalidnosti, temveč je stalno vzpostavljanje dinamičnega ravnovesja telesnih, duševnih, čustvenih, duhovnih, osebnih in socialnih prvin, ki omogoča posamezniku in skupnosti opravljati biološke, socialne in poklicne funkcije, obenem pa preprečuje bolezen, onemoglost in prezgodnjo smrt.

Poenostavljeno povedano to pomeni, da si za zdravje prizadevamo zato, da bi bolje živeli.

Kako obvladati navado prelaganja na jutri?

Ljudje smo “naravno programirani”, da se izogibamo neugodju. Izogibanje neugodju - na primer vročini, bolečini ali strahu - nas varuje pred nevarnostmi. Neugodje čutimo tudi ob naporu, kar nas ščiti p...

Preberite več —›

Kako s komunikacijo uničiti dober odnos?

V Gottmanovem inštitutu so skozi dolgoletno znanstveno opazovanje partnerskih vedenj identificirali 4 vedenjske vzorce, s pomočjo katerih lahko z 90 % natančnostjo napovedujemo razpad zveze, če pred t...

Preberite več —›

Izkušnja predmenstrualne disforične motnje

Izkušnja predmenstrualnega sindroma je - četudi je ta kulturno pogojena in je njena prezentacija pogosto del spolnih stereotipov, ki temeljijo na dominantni patriarhalni paradigmi - znana marsikateri ...

Preberite več —›