Zanimivosti o duševnih motnjah

Svetovna zdravstvena organizacija je že leta 1948 opredelila zdravje kot stanje telesnega, duševnega in socialnega blagostanja in ne le odsotnost bolezni ali invalidnosti in s tem opozorila, da je tudi duševnost za naše zdravje zelo pomembna. Pomanjkljivost te definicije je, da zdravje opredeli kot stanje, ki je lahko ali samo dobro ali samo slabo.

Danes vemo, da zdravje ni nekaj statičnega, temveč je proces stalnega vzpostavljanja dinamičnega ravnovesja med izboljšanim ali poslabšanim počutjem, ki se nenehno spreminja. Sodobna definicija zdravja je mnogo širša in ga opredeljuje kot splošno vrednoto in temeljni vir za kakovostno življenje slehernega posameznika in skupnosti kot celote.

Današnja definicija zdravja torej sporoča: Zdravje ni samo želeno stanje telesnega, duševnega in socialnega blagostanja brez bolezni in invalidnosti, temveč je stalno vzpostavljanje dinamičnega ravnovesja telesnih, duševnih, čustvenih, duhovnih, osebnih in socialnih prvin, ki omogoča posamezniku in skupnosti opravljati biološke, socialne in poklicne funkcije, obenem pa preprečuje bolezen, onemoglost in prezgodnjo smrt.

Poenostavljeno povedano to pomeni, da si za zdravje prizadevamo zato, da bi bolje živeli.

Flashback

»Flashback« je duševni pojav nenadnega, nehotenega intenzivnega podoživljanja pretekle izkušnje, ki se lahko pojavi tudi po daljšem času od prvotno doživete izkušnje. Tovrstna doživljanja v medicini r...

Preberite več —›

Depresija in anksioznost v družinskem okolju

Vedno več raziskav obravnava vpliv psihopatologije v družini, predvsem vpliv na njeno dinamiko in funkcioniranje. Družino lahko pojmujemo kot sistem, v katerem ima vsak njen član ali članica določeno ...

Preberite več —›

Prevzemimo odgovornost za svoja čustva

Na dogodke se vedno odzivamo tudi s čustvi. Ta so lahko burna in kratka (afekti), lahko pa so močna in dolgotrajna (razpoloženje). Čustva so lahko prijetna ali neprijetna.

Preberite več —›

Razprave na družbenih omrežjih in duševno zdravje

Vpliv novih tehnologij na duševno zdravje je bil predvsem od začetka splošne rabe interneta v devetdesetih letih prejšnjega stoletja predmet številnih javnih razprav in strokovnih objav. Navkljub temu...

Preberite več —›

Fibromialgija in duševno zdravje

Fibromialgija je motnja, za katero je značilna razširjena mišično-skeletna bolečina, ki jo spremljajo utrujenost, motnje spanja, motnje spomina in motnje razpoloženja.

Preberite več —›

Dolgočasenje in zdolgočasenost

Zadnjih štirideset let je bil glavni pojav, ki so ga preučevali na področju slabega počutja na delovnem mestu, izgorelost (angl. burn-out) oziroma izgorevanje kot večstopenjski proces, katerega zadnja...

Preberite več —›

Medijska stigmatizacija: psihotični psihopat

Portret oseb z izkušnjo duševne motnje se že več desetletij pogosto pojavlja v filmski produkciji. Pojavljata se tako pozitivno1 kot negativno portretiranje. Zaskrbljujoči so predvsem negativni portre...

Preberite več —›

Motnje razpoloženja in telesne bolezni

Kompleksno razmerje med materijo in mislijo (med dušo in telesom, med fizičnim in psihičnim ipd.) zaposluje razmišljanja že skozi celotno zgodovino človeštva. Nekatere filozofske teorije trdijo, da je...

Preberite več —›

Izgorelost

Izgorelost je zadnja stopnja tristopenjskega procesa duševnega in telesnega izčrpavanja kot posledice dolgotrajnega notranjega prisiljevanja k pretirani delavnosti (v poklicu ali na drugem področju, n...

Preberite več —›

Kaj se dejansko dogaja z osebami z izkušnjo duševne motnje?

Pri osebah s težavami v duševnem zdravju so njihovi vedenjski vzorci povezani z bolezenskimi stanji, ki vključujejo npr. pretirano zaskrbljenost, čustveno otopelost, socialno izolacijo, energetsko izč...

Preberite več —›